20181001162135d7c.jpg 2C02 メイちゃん 柴6才 10.3 0928 (2)